Be Strong, Be Healthy, Be Happy!

Blog

6 jan 2021

Minimalisme: een complete handleiding

/
Geplaatst door
/
Comments4

Minimalisme is hip. Termen als ‘consuminderen’, ‘versimpelen’ en ‘ontspullen’ zien we met regelmaat voorbijkomen.

Opzich niets mis mee natuurlijk, sterker nog, als minimalist zie je maar al te graag dat minimalisme meer mensen aanspreekt.

Wat hierdoor wel belangrijk wordt, is om duidelijk uit te leggen wat minimalisme precies is.

Voor mij is de minimalisme levensstijl dé manier om meer vrijheid te krijgen en mijn doelen na te streven. Ik geloof er namelijk in dat het realiseren van doelen een belangrijke voorwaarde is om de beste versie van jezelf te worden en te blijven.

De wetenschap is het hierbij met me eens. Slechts 2% van de mensen zou in hun leven tot volledige zelfontplooiing komen, waarbij de andere 98% bezig blijft met overleven (hierover later meer).

Minimalistisch leven heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf heb kunnen vrijspelen.

In plaats van veel geld te verdienen om volledig vrij te zijn, heb ik mezelf een levensstijl eigen gemaakt waarbij ik simpelweg minder geld nodig heb. Ik kan me daarom volledig richten op mijn levensdoelen en zelfontplooiing.

Een leven leiden waarbij je iedere dag naar je doelen toewerkt en deze ook bereikt, voelt geweldig. Je bent energiek, gelukkig en je voelt je vrij.

In dit blog vertel ik je daarom graag wat minimalisme is, en hoe het jou kan helpen om de beste versie van jezelf te worden. Je komt hierbij onder andere meer te weten over:

 • De tweedeling die binnen het minimalisme aanwezig is
 • Belangrijke redenen om te minimaliseren
 • De wetenschap achter minimalisme
 • Wat minimalisme precies is
 • Hoe en waar je aan de slag gaat met minimalistischer leven

Lees je mee?

Minimalisme

De tweedeling binnen het Minimalisme

Minimalisme wordt vaak gezien als één allesomvattend begrip. Wanneer je er langer over nadenkt, zal je echter tot de conclusie komen dat minimalisme eigenlijk niets meer is dan een verzamelbegrip voor ontzettend veel dingen.

Al deze dingen zijn naar mijn mening te verdelen in twee hoofdgroepen, namelijk ‘extern minimalisme’ en ‘intern minimalisme’.

Extern minimalisme

Veel mensen denken bij minimalisme aan het wegdoen van spullen en compleet opruimen van een woning. Binnen de tweedeling die ik gemaakt heb, noem ik dit ‘Extern minimalisme’.

Extern minimalisme staat voor alles binnen het minimalisme dat zich richt op het ontspullen van onze omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opruimen van je woning en het weggeven van spullen aan anderen. Extern minimalisme staat dus buiten onszelf als persoon, en heeft alles te maken met het opruimen van onze leefomgeving.

Extern minimaliseren zorgt ervoor dat we de ideale voorwaarden scheppen om ons op onszelf te richten. Wanneer je leefomgeving rommelig is, zul je namelijk constant afgeleid zijn waardoor je moeilijk aan je diepere ik kunt werken.

Intern minimalisme

‘Intern minimalisme’ richt zich in tegenstelling tot extern minimalisme op onszelf als persoon. Minimalisme draait namelijk niet alleen maar om ontspullen, het draait ook om bewust leven.

Intern minimaliseren doe je bijvoorbeeld in de winkel, wanneer je jezelf de vraag stelt of je iets wel echt nodig hebt. Je doet het ook door de keuze van wat je eet en voor welke producten je in de supermarkt kiest.

Iedere keer dat je mind met een idee komt, neem je even afstand van deze prikkel en besluit je bewust hoe je daar op reageert. Heb je dit echt nodig, en zo ja waarom? Intern minimaliseren lijkt hierdoor heel sterk op mindfulness en geeft je de zelfcontrole en discipline die nodig kan zijn voor het bereiken van hogere doelen.

In de video hieronder vertel ik je graag wat meer over de speerpunten van minimalisme.

Redenen om te minimaliseren

Voor sommige mensen lijkt minimalistisch leven meer een last dan een lust. Waarom zou je het jezelf aandoen om altijd maar bewust en gedisciplineerd te willen leven?

De drang om te minimaliseren kan voortkomen uit ontzettend veel verschillende overtuigingen. Hieronder bespreek ik er graag een paar met je.

1. Geld besparen

Geld besparen is voor veel mensen een belangrijke reden om minimalistischer te leven. Wanneer je minder geld nodig hebt en sneller tevreden kunt zijn, ben je vrijer.

Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen wat minder te werken, of je zet maandelijks meer geld opzij. Je kunt daardoor meer vrije tijd krijgen, geld reserveren voor grote doelen, of meer zekerheid en rust in je leven krijgen door een hoger spaarsaldo.

Wanneer je comfortabel wordt met een lagere levenstandaard, kun je sneller tevreden zijn. Dat kan zelfs een beetje verslavend werken, door overal eindeloos op te willen besparen. Zorg ervoor dat je hiermee uitkijkt. Spaarzaam zijn is zeker goed, maar probeer te voorkomen dat je gierig wordt. Dat zullen de mensen om je heen waarschijnlijk niet waarderen.

2. Hoe meer spullen, hoe meer zorgen en lasten 

In onze consumptiemaatschappij wordt materialisme aangemoedigd. Alles moet groter, beter en duurder en spullen worden gezien als een verrijking van ons leven.

Het probleem hierbij is, dat ons aangeleerd wordt dat geluk van buitenaf komt. We kunnen daardoor een constante honger naar meer ontwikkelen en de nieuwste en beste producten willen hebben. Dit is een race die je nooit gaat winnen, maar die je bovenal niet gelukkig gaat maken. Tevredenheid is een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig leven, en overmatig materialisme vormt daarop een grote bedreiging.

Toch zullen we het ongetwijfeld met elkaar eens zijn dat spullen kunnen bijdragen aan een leuk en comfortabel leven. Met spullen op zich is dus absoluut niets mis. Of het ook verstandig is om deze te bezitten is een andere vraag.

Wanneer je iets bezit, heb je niet alleen de lusten maar ook de lasten ervan. Je bezit kan bijvoorbeeld gestolen worden, kapot gemaakt worden, of onderhoud nodig hebben.

Meer bezit leidt dus zeker niet automatisch naar meer plezier, maar ook naar meer zorgen en lasten. Stel jezelf daarom de vraag of je iets wel echt wilt bezitten, of dat bijvoorbeeld huren een betere optie is.

De deeleconomie

Dat iets bezitten lang niet altijd beter is dan huren, zien we terugkomen in het concept van de zogenaamde ‘deeleconomie’, waarbij we spullen delen om kosten te besparen. In de stad wordt het bezit van een auto bijvoorbeeld steeds onaantrekkelijker.

De optelsom van de aanschafprijs van een auto, belastingen, onderhoud, brandstof en parkeerkosten, kan bijvoorbeeld niet concurreren met apps als Uber of carpool- of pay-per-ride apps.

Maar kosten besparen is niet de enige motivatie om minimalistischer te leven. Wanneer je minder spullen hebt, blijft je omgeving gemakkelijker opgeruimd. Je hebt minder rommel waardoor je minder spullen hoeft te onderhouden, schoon te maken, en minder zorgen hebt of er iets kapot gaat. Je kunt je daardoor beter richten op wat écht belangrijk is in je leven.

Denk overigens niet dat wanneer je minimalist wordt, je nooit meer hoeft op te ruimen of schoon te maken.. Ik ben zelf al jaren minimalist en er gaan meer spullen uit dan in, maar toch blijft het een rommel. Een garantie is het dus niet 😉

3. Meer vrijheid

Een van de belangrijkste redenen waarom ik zelf minimalistischer ben gaan leven, is het krijgen van meer vrijheid.

Dit begon met het verlangen om alles wat ik bezit in een rugzak te kunnen passen. Ik vond het namelijk maar raar dat we als mensen vaak meer bezitten dan we zelf kunnen dragen.

Misschien kwam dit voort uit een verlangen naar een nomadisch leven, omdat ik altijd veel van reizen heb gehouden. Maar hoe meer ik er over opzocht, hoe meer ik erachter kwam dat ik hierin helemaal niet uniek was. Net als ik, zijn er mensen die de voordelen van veel bezittingen niet inzien. Het wordt gezien als last waar je veel tijd aan moet besteden door alles schoon te houden, op te ruimen en te onderhouden.

Tijd en geld dat je kwijt bent aan je bezittingen kan nuttiger besteed worden aan dingen die wél echt belangrijk voor je zijn.

In plaats van te verdrinken in een berg van nutteloze rommel kun je je tijd en geld besteden aan dingen die je echt verder helpen, zoals het realiseren van je doelen en zelfontplooiing.

Een omgeving met weinig afleiding helpt daarbij, waardoor minimalistisch leven eigen twee vliegen in een klap slaat. Je hebt meer tijd en geld om je te richten op de belangrijke dingen, en een opgeruimdere omgeving zorgt dat je daarbij minder afgeleid wordt.

minimalisme quote

4. Idealisme

Minimalistisch leven is niet alleen beter voor jezelf, ook de wereld om ons heen heeft hier plezier van. De minimalisme levensstijl spreekt daarom veel mensen aan die leven vanuit sterk idealisme.

Een goed voorbeeld hiervan is ‘duurzaam minimalisme’. Door minder te consumeren hoeven er minder producten geproduceerd en vervoerd te worden en daarnaast verkleint het de afvalproductie. De co2 uitstoot neemt hierdoor af, waardoor je als minimalist je ecologische voetafdruk verkleint.

Een andere drijfveer om minimalist te worden, is het streven om minder hebzuchtig te zijn en terug te gaan naar de essentie.

Mensen kunnen zich identificeren met hun spullen en laten hun geluk en identiteit er vanaf hangen, in plaats van datgene wat ze daadwerkelijk zijn.

Minimalistisch leven helpt je om meer los te komen van bezittingen en meer nadruk te leggen op ervaringen en immateriële dingen.

Wanneer we terugkijken op ons leven, of goed nadenken over wat we écht belangrijk vinden, komen we vaak uit bij onze relaties met mensen en onze ervaringen. Spullen zijn daarbij minder belangrijk, en de onthechting daarvan is voor veel minimalisten een belangrijk streven.

Misschien wel een leuk weetje, is dat we het streven naar onthechting binnen de Yogafilosofie ook zien terugkomen. Dit staat bekend als Aparigraha.

De wetenschap en het nut van minimalisme

In de introductie van dit blog, deed ik de bewering dat slechts 2% van de mensen in hun leven tot volledige zelfontplooiing zouden komen.

Natuurlijk komt deze bewerking niet van mijzelf. Het is een resultaat van onderzoeken en theorieën van de Amerikaanse klinische psycholoog Abraham Maslow.

In zijn wereldberoemde model van de ‘hierarchy of needs’, ook wel de ‘piramide van Maslow’ genoemd, legt hij zijn idee concreter uit.

De piramide van Maslow

De piramide van Maslow is een model dat bestaat uit verschillende lagen. De reden dat het model de vorm van een piramide heeft, is omdat elke laag steunt op de laag eronder.

Wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan van de onderliggende laag, bereiken we de laag erboven die ons dichterbij ons uiteindelijke doel brengt: ‘self-actualization’, of zelfontplooiing.

Piramide van Maslow

Maslows ‘Hierarchy of needs’

De onderste laag, de ‘physiological needs’, bestaat uit de biologische behoeften die we hebben. Je kunt daarbij denken aan eten, drinken, een dak boven ons hoofd, enzovoort.

De tweede laag, de ‘safety needs’, hebben betrekking op het creëeren van veiligheid om ons heen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een veilig huis in een veilige buurt, een stabiel inkomen en nuttige verzekeringen.

In het midden van de piramide vinden we de ‘love needs’. De love needs hebben te maken met het aangaan van relaties met andere mensen waardoor we liefde ervaren.

De vierde laag bestaat uit de ‘esteem needs’. Deze behoefte heeft betrekking op ons zelfvertrouwen en zaken als respect en waardering.

Bovenaan de piramide staat ‘self-actualization’, wat vrij vertaald kan worden als zelfontplooiing. Maslow beschrijft deze laag als de doel van ons bestaan. Het is het optimaal benutten van onze potentie en capaciteiten en dat doen waarvoor we geboren lijken te zijn.

De Yogafilosofie

Het vervullen van je purpose is een van de belangrijkste speerpunten van de Yogafilosofie, en dat is niet zonder reden. Door ons purpose te vervullen, maken we ons doel in deze wereld waar en zijn we de beste versie van onszelf.

We maken optimaal gebruik van onze capaciteiten en potentie en halen daarmee het maximale uit onszelf en helpen daarmee de wereld.

Het doel van Self-actualization in de piramide van Maslow is eigenlijk niet anders, het heeft alleen een andere naam. In zijn werk beschrijft Maslow dit ontzettend goed in een allesomvattende zin:

A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately happy. What a man can be, he must be. This need we may call self-actualization. – A. Maslow

Self-actualization is dus dat doen waarvoor we bestaan. Ons doel of purpose in deze wereld.

Minimalistisch leven schept de ultieme voorwaarden om de weg naar zelfontplooiing succesvol af te leggen en onze doelen te realiseren. Hieronder ga ik daar graag wat dieper op in.

Minimalisme en de piramide van Maslow

Zoals ik eerder al uitlegde, gaan minimalisme en bewust leven hand in hand. Als minimalist stel je jezelf constant de vraag of je iets wel écht nodig hebt. Dat kan in de winkel zijn, maar net zo goed wanneer je je huis opruimt of al je maandlasten op een rijtje zet.

Je maakt hierdoor bewustere keuzes, en deze bewuste levensstijl helpt je om gemakkelijker te voldoen aan de ‘needs’ die Maslow in zijn piramide beschrijft.

Minimalistisch leven zorgt er daardoor voor dat je gemakkelijker je doelen kunt realiseren en tot zelfontplooiing kunt komen.

Physiological needs

Bij de onderste laag van de piramide, de ‘physiological needs’, helpt bewust consumeren je om sneller aan deze behoeften te voldoen. Het gaat er daarbij niet om dat je minder gaat eten of drinken, maar wel dat je selectiever bent in de producten die je kiest.

Door in de supermarkt alleen producten te kopen die je echt gaat gebruiken en die scherp geprijsd zijn, zul je geld besparen. Het is daardoor makkelijker om in je physiological needs te voorzien, omdat je simpelweg minder geld nodig hebt.

Safety needs

De tweede laag van de piramide, de ‘safety needs’, vervul je als minimalist makkelijker door kritisch te kijken naar je maandlasten.

Natuurlijk zijn de boodschappen die ik hierboven noemde daar al een belangrijk onderdeel van, maar de grootste kostenpost die we hebben is vaak onze woning.

Door de kosten te minimaliseren die je kwijt bent aan je huur of hypotheek, nutsvoorzieningen, verzekeringen en abonnementen als internet en televisie, bespaar je een hoop geld. Je hebt daardoor geen topsalaris nodig om je safety needs tegemoet te komen.

Love needs

De filosofie achter het minimalisme, is breder dan alleen het besparen van geld. Minimalisme neemt afstand van overmatig materialisme omdat er simpelweg belangrijkere dingen in het leven zijn.

Door comfortabel te zijn met een lagere levensstandaard, wordt veel of hard te werken een keuze in plaats van een verplichting. Begrijp me daarbij niet verkeerd. Een goed salaris en mooie spullen zijn absoluut niet slecht, maar het gaat erom dat je geluk er niet afhankelijk van is.

In plaats van een zware job die je wel moet blijven doen om je hoge lasten te betalen, kun jij je richten op wat écht belangrijk is in het leven. Zo kun je bijvoorbeeld meer tijd reserveren voor je partner, gezin, vrienden en familie. Het wordt daardoor makkelijker om aan je love needs te voldoen.

Esteem needs

Minimalistisch leven zorgt ervoor dat je bij iedere keuze goede afwegingen maakt. Je kunt je keuzes daardoor goed beargumenteren, waardoor je zelfvertrouwen toeneemt.

De keuzes die je maakt heb je bewust gemaakt, en je kunt prima uitleggen waarom je dat gedaan hebt.

Deze zelfverzekerdheid ga je uitstralen naar de wereld om je heen, waardoor je respect zult krijgen voor de manier waarop je je leven invult. Je behoefte naar respect, erkenning en waardering zul je daardoor makkelijker vervullen.

Self-actualization

De minimalisme levensstijl zorgt ervoor dat je ruimte creëert in je leven, zowel qua tijd als geld.

Het wordt gemakkelijker om in je behoeften te voorzien, waardoor je je sneller op grotere doelen kunt richten en naar volledige zelfontplooiing kunt toewerken. Minimalisme geeft je daarmee de ruimte die je nodig hebt om tot volledige zelfontplooiing te komen.

Het antwoord op de vraag: Wat is minimalisme?

Ik begon dit blog met de vraag wat minimalisme precies is, en ik hoop daar in de loop van dit blog een goed antwoord op gegeven te hebben.

Minimalisme is ontzettend breed en heeft alles te maken met bewust leven, vrijheid creëren om je doelen te behalen, tot zelfontplooiing komen, en geluk in jezelf te zoeken in plaats van spullen.

De minimalisme levensstijl helpt mij persoonlijk enorm om te focussen op wat ik echt belangrijk vind. Het is fijn om een bepaalde houvast te hebben om je op de hogere doelen in het leven te kunnen (blijven) richten.

Precies daarom deel ik graag mijn inzichten met je, en hoop ik je ook in mijn verdere blogs te kunnen inspireren om ook minimalist te worden. En ben je nog niet overtuigd? Dan halen de tien redenen hieronder je vast wel over 😉

minimalisme infographic

Hieronder vertel ik je graag nog wat meer over de voordelen van minimalisme!

Aan de slag met Minimalisme

Als je serieus aan de slag wilt gaan met Minimalisme, dan is onze online Minimalisme cursus een ontzettend krachtige tool om stap voor stap aan de slag te gaan.

Meer info vind je door te klikken op de afbeelding hieronder! 🙂Minimalisme cursus

Wat is minimalisme volgens jou, en ben je zelf ook al minimalist? Laat het me weten in een comment hieronder!

Yoga jezelf gezonder en gelukkiger 🧘‍♀️🤸

Schrijf je net als 2100+ mensen in voor de video lessen in onze online Yoga studio. Volg onbeperkt lessen waar jij je goed bij voelt en die bij het ritme van jouw dag passen. Start nu met beter voor jezelf zorgen.
Begin direct

Yoga inspiratie mails 🙏

Er schuilt een ontzettend mooie Yoga filosofie achter de houdingen die je doet op de mat. Iedere week delen we via onze mailtjes inspirerende en krachtige inzichten uit deze Yoga filosofie met 50.000+ mensen. Je kunt deze mailtjes ook gratis ontvangen door je hieronder in te schrijven:
Je kunt jezelf op ieder gewenst moment met een druk op de knop weer uitschrijven. Door op de knop hieronder te drukken ga je er mee akkoord dat we je gegevens met zorg verwerken volgens onze privacyverklaring.

4 Responses

  1. Sven Poldervaart

   Bedankt voor je compliment! Mooi om te horen dat dit blog je heeft kunnen inspireren.

   Heel veel succes met minimaliseren! 🙂

 1. Koen Duindam

  Mooi artikel geschreven! Sinds kort ben ik geïnteresseerd geraakt in minimalisme en nu tijdens de quarantaine is het een goed moment om al mijn spullen en kleding uit te zoeken. Ik ben benieuwd in hoeverre ik me er echt beter door ga voelen. In ieder geval wel efficiënter lijkt me 🙂

  1. Sven Poldervaart

   Hi Koen,

   Dankjewel! Het is inderdaad zeker een goed moment om eens aan de slag te gaan met ontspullen, ik kan je verzekeren dat dat heerlijk voelt! 🙂

Laat een reactie achter